OM OSS

Om oss, vem är VPT?.

Vi erbjuder anpassade lösningar utifrån dina behov och krav med lång erfarenhet.
Det kan vara allt från enskilda maskiner till komplexa system av hopkopplade maskiner.

3

LÄS MER

Kort info om oss.

Med gedigen erfarenhet av olika industriprocesser erbjuder vi lösningar anpassade för dina behov. Vi kan utifrån ställd målbild skapa ett konceptuellt förslag på tänkbar lösning. Det kan vara allt från en enskild maskin till ett komplext system av hopkopplade maskiner. 

Vi arbetar gärna med robotintegratörer och fungerar då som en partner som levererar enskilda maskiner för att i slutändan fungera som ett system.

om oss

Se några av våra kunder.